Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN PÅ HEMORTENS BANOR, PRECISION OCH MAGNUMPRECISION

9 april, 2024

Anmälan: Senast 12/4
Agift: 90kr/start
Anmälan sker i samband med erlagd startavgift via Swish till 1232221646. Ange vapengrupp och klass
Anmälan kan också ske till Mikhael Salame, mikhael@vargonspk.se