Samneröd – Skjutförbud

5 mars, 2021

Igångsättningsmeddelande, arkeologiska utredning Samnersöd 2:2m.fl., Uddevalla kommun​​. I samband med att Uddevalla kommun planerar att upprätta en detaljplan för Samneröd 2:2 m.fl. kommer Bohusläns museum att leta fornlämningar inom detaljplaneområdet. I området runt skjutbanorna och bågskyttebanan finns flera boplatser från äldsta stenåldern.Vi planerar att utföra utredningen under en åttadagarsperiod mellan den 22 mars och 9 april.Under utredningen kommer det inte att vara möjligt att utnyttja skjutbanorna