Årsmöte 2021

17 februari, 2021

Härmed kallas samtliga klubbens medlemmar till föreningens årsmöte.

Var: Digitalt (Teams)
När: 2021-03-27
Tid: 10:00

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Teams på grund av rådande situation med Covid-19.
Information om hur man deltar i mötet finns på informationssidan om årsmötet 2021. Länk till informationssidan (kräver inloggning)